top of page

Veřejné obchodní podmínky

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, novým Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Informace k veřejným obchodním podmínkám pro focení

Informace k veřejným obchodním podmínkám

Základní údaje

 

Objednání na focení

 • Objednat na focení se lze na mém emailu, FB profilu nebo IG.

 • Objednáním automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek.

 • Objednáním souhlasíte s minimálním počtem fotografií, který obsahuje daný balíček.

 • Objednáním udělujete souhlas s mým fotografickým stylem. 

 • V případě nemoci z mé nebo Vaší strany se focení po domluvě přesouvá na nejbližší volný náhradní termín.

 

Výběr z náhledů

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním vodoznaku). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně jen pro výběr fotografií.

                                                           

Uchovávání fotografií

 • Neupravené fotografie (raw formát) uchovávám pouze po dobu, než je zakázka v pořádku předána a odsouhlasena.

 • Odevzdané upravené fotografie archivuji po dobu jednoho roku.

 

Reklamace

 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvod k reklamaci.

 • Odsouhlasením těchto obchodních podmínek berete na vědomí můj autorský styl a styl zpracování – nelze ho tedy poté reklamovat.                                                                                                                                                                               

Neupravené fotografie

 • Neupravené fotografie ani formát raw neposkytuji.

 

Autorská práva

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

Ochrana osobních údajů

    

 • Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, tel. číslo), které mi poskytujete a poté hotové fotografie jsou u mě v bezpečí. Vše zpracovávám dle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a EU legislativy.

 • Fotografie nezveřejňuji bez souhlasu zákazníka.

Dana Roučková © 1.1. 2024

bottom of page